Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP TIẾP VẬN THÔNG MINH
Hotline:

(028) 3815 8318

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP TIẾP VẬN THÔNG MINH
Email:

bruce.do@ifreightsolution.com

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP TIẾP VẬN THÔNG MINH
Giờ làm việc:

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 17:00

Tiếng Việt Tiếng Anh

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Ngày đăng 27/08/2023
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Xem thêm
Zalo
Map
Hotline